Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SPŠ8650 SGWaAP
0.142Stredný_priemyselná8006 SGWaAP
0.265SOŠ32873 SGWaAP
0.287Stredný_odborná21488 SGWaAP
0.317Gymnázium11647 SGWaAP
0.338SPŠ_strojnícka966 SGWaAP
0.348SOŠ_drevárska985 SGWaAP
0.357SPŠ_elektrotechnická712 SGWaAP
0.380Združený_stredná1050 SGWaAP
0.390strojnícka3359 SGWaAP
0.391Stredný_zdravotnícka4432 SGWaAP
0.392Hotelový_akadémia2248 SGWaAP
0.404SOU15711 SGWaAP
0.412SOŠ_polytechnická710 SGWaAP
0.436hotelová_akadémia7735 SGWaAP
0.440SZŠ6174 SGWaAP
0.446SOŠ_strojnícka592 SGWaAP
0.455SOU_strojársky582 SGWaAP
0.456337266 SGWaAP
0.466gymnázium216965 SGWaAP