Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SOŠ_polytechnická710 SGWaAP
0.387Stredný_odborná21488 SGWaAP
0.404Združený_stredná1050 SGWaAP
0.406SOŠ32873 SGWaAP
0.412SPŠ8650 SGWaAP
0.423Hotelový_akadémia2248 SGWaAP
0.448SOŠ_strojnícka592 SGWaAP
0.459Stredný_priemyselná8006 SGWaAP
0.462SOŠ_drevárska985 SGWaAP
0.471hotelová_akadémia7735 SGWaAP
0.475SPŠ_elektrotechnická712 SGWaAP
0.481Stredný_zdravotnícka4432 SGWaAP
0.487Gymnázium11647 SGWaAP
0.505SPŠ_strojnícka966 SGWaAP
0.529SZŠ6174 SGWaAP
0.536SOU_strojársky582 SGWaAP