Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SOŠ_drevárska985 SGWaAP
0.348SPŠ8650 SGWaAP
0.350Stredný_odborná21488 SGWaAP
0.371SOŠ32873 SGWaAP
0.397Stredný_priemyselná8006 SGWaAP
0.440SOŠ_strojnícka592 SGWaAP
0.451Združený_stredná1050 SGWaAP
0.462SOŠ_polytechnická710 SGWaAP
0.484drevárska8166 SGWaAP
0.504Gymnázium11647 SGWaAP
0.514Hotelový_akadémia2248 SGWaAP
0.516SPŠ_strojnícka966 SGWaAP
0.540Odborný_učilište782 SGWaAP
0.541strojnícka3359 SGWaAP
0.548Stredný_zdravotnícka4432 SGWaAP
0.552SPŠ_elektrotechnická712 SGWaAP
0.554SOU_strojársky582 SGWaAP
0.571hotelová_akadémia7735 SGWaAP
0.572SOU15711 SGWaAP