Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SNR24474 SGWaAP
0.431Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.506Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.531federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.534Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.544povereník3853 SGWaAP
0.570HSĽS7376 SGWaAP
0.582NR_SR150980 SGWaAP
0.584povereníctvo4595 SGWaAP
0.584obecné_zriadenie15289 SGWaAP
0.597FZ_ČSFR495 SGWaAP
0.601Povereníctvo2067 SGWaAP
0.612vládne_nariadenie5223 SGWaAP
0.619MNV8461 SGWaAP
0.620Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.627ÚV_KSS6208 SGWaAP