Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SNP95752 SGWaAP
0.442partizánska17276 SGWaAP
0.467národné_povstanie6605 SGWaAP
0.485duklianska1954 SGWaAP
0.493protifašistický_bojovník1211 SGWaAP
0.503povstanie74043 SGWaAP
0.510Povstanie1386 SGWaAP
0.520Dukliansky1589 SGWaAP
0.520protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.529Pamätník_SNP1379 SGWaAP
0.535Slovenský_národné39135 SGWaAP
0.541odbojár4055 SGWaAP
0.547partizánsky9371 SGWaAP
0.555sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.562dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.563Partizánsky6337 SGWaAP
0.563Múzeum_SNP2671 SGWaAP
0.568oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.573Andrej_Hlinka14015 SGWaAP
0.575Štefánik69790 SGWaAP