Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SNG17332 SGWaAP
0.485galerijná2634 SGWaAP
0.512galerijný1849 SGWaAP
0.518SNM16931 SGWaAP
0.547galéria245259 SGWaAP
0.560Cyprián_Majerník1424 SGWaAP
0.566SNK8506 SGWaAP
0.585múzejná6056 SGWaAP