Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SNŠ3513 SGWaAP
0.423bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.449ruská_federácia27279 SGWaAP
0.467Turkménsko3519 SGWaAP
0.471Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.475Kazachstan27404 SGWaAP
0.497Uzbekistan9592 SGWaAP
0.506Tadžikistan5042 SGWaAP
0.514Ruský_federácia4288 SGWaAP
0.529CEFTA1820 SGWaAP
0.538Bielorusko57873 SGWaAP
0.539Rusko609061 SGWaAP
0.541Abcházsko5568 SGWaAP
0.543Gruzínsko36146 SGWaAP
0.545Kirgizsko6975 SGWaAP
0.549pobaltský5274 SGWaAP
0.549pobaltská7155 SGWaAP
0.551nečlenská2056 SGWaAP
0.551Moldavsko17226 SGWaAP
0.555Ukrajina298992 SGWaAP
0.560stredoázijská2241 SGWaAP
0.563Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.587RVHP4592 SGWaAP
0.587Eurázia2062 SGWaAP
0.593integračné_zoskupenie1277 SGWaAP
0.594euroázijský751 SGWaAP
0.597sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.598euroázijská967 SGWaAP
0.598Pobaltský491 SGWaAP
0.601nečlenský1907 SGWaAP
0.611stredoázijský1447 SGWaAP
0.615Čína313297 SGWaAP
0.616Ruska_federácia2779 SGWaAP
0.618Irán91996 SGWaAP
0.622eurázijská1070 SGWaAP
0.626západný_Balkán5745 SGWaAP
0.627Arménsko15050 SGWaAP