Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SNŠ3513 SGWaAP
0.423bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.449ruská_federácia27279 SGWaAP
0.467Turkménsko3519 SGWaAP
0.471Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.475Kazachstan27404 SGWaAP
0.497Uzbekistan9592 SGWaAP
0.506Tadžikistan5042 SGWaAP
0.514Ruský_federácia4288 SGWaAP
0.529CEFTA1820 SGWaAP
0.538Bielorusko57873 SGWaAP
0.539Rusko609061 SGWaAP
0.541Abcházsko5568 SGWaAP
0.543Gruzínsko36146 SGWaAP
0.545Kirgizsko6975 SGWaAP
0.549pobaltský5274 SGWaAP
0.549pobaltská7155 SGWaAP
0.551nečlenská2056 SGWaAP
0.551Moldavsko17226 SGWaAP