Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SK135011 SGWaAP
0.365CZ45899 SGWaAP
0.513sk419420 SGWaAP
0.600CS17004 SGWaAP
0.652slovensko70381 SGWaAP
0.652MT15582 SGWaAP
0.656sl24198 SGWaAP
0.659SE28091 SGWaAP
0.668VS23722 SGWaAP
0.680PB13593 SGWaAP