Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SDSS7062 SGWaAP
0.251SDĽ60375 SGWaAP
0.315HZD7130 SGWaAP
0.330SZS3654 SGWaAP
0.375ZRS9042 SGWaAP
0.383SDKÚ146716 SGWaAP
0.395demokratická_ľavica6002 SGWaAP
0.402OKS20056 SGWaAP
0.406mimoparlamentná4530 SGWaAP
0.415KDH226712 SGWaAP
0.419kresťanskodemokratické_hnutie3723 SGWaAP
0.430HZDS153284 SGWaAP
0.436Slobodný_fórum1679 SGWaAP
0.441KSS34967 SGWaAP
0.458Kresťanskodemokratický_hnutie2919 SGWaAP
0.477ĽS26770 SGWaAP
0.481SDA5595 SGWaAP