Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SDĽ60375 SGWaAP
0.204SDKÚ146716 SGWaAP
0.228HZDS153284 SGWaAP
0.251SDSS7062 SGWaAP
0.266KDH226712 SGWaAP
0.267ZRS9042 SGWaAP
0.270demokratická_ľavica6002 SGWaAP
0.320KSS34967 SGWaAP
0.343HZD7130 SGWaAP
0.354SNS155839 SGWaAP
0.370kresťanskodemokratické_hnutie3723 SGWaAP
0.381mimoparlamentná4530 SGWaAP
0.397Kresťanskodemokratický_hnutie2919 SGWaAP
0.409SMK83561 SGWaAP
0.428MKDH2806 SGWaAP