Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000SAV150867 SGWaAP
0.251ústav_SAV19800 SGWaAP
0.271akadémia_veda47955 SGWaAP
0.397Historický_ústav4721 SGWaAP
0.414Univerzita_Komenský25148 SGWaAP
0.428Ústav_experimentálna3301 SGWaAP
0.440ústav_etnológia1943 SGWaAP
0.441spoločenskovedný_ústav1045 SGWaAP
0.448Predsedníctvo_SAV7964 SGWaAP
0.453univerzita_Komenský28268 SGWaAP
0.478Ústav_molekulárna648 SGWaAP
0.481Jazykovedný_ústav1969 SGWaAP
0.483prírodovedecká_fakulta8005 SGWaAP
0.487Virologický_ústav799 SGWaAP
0.488Prírodovedecký_fakulta5940 SGWaAP
0.495PF_UPJŠ1835 SGWaAP
0.499STU48797 SGWaAP
0.502virologický_ústav973 SGWaAP
0.502UPJŠ18876 SGWaAP
0.503hú_SAV806 SGWaAP