Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Súlad466 SGWaAP
0.667Zámer2194 SGWaAP
0.670Východisko1009 SGWaAP
0.683Horizontálny414 SGWaAP
0.683Prepojenie999 SGWaAP
0.685Priestorový405 SGWaAP
0.688Špecifický1103 SGWaAP
0.693Nakladanie652 SGWaAP
0.695Revitalizácia557 SGWaAP
0.700Posudzovanie531 SGWaAP
0.702Implementácia1215 SGWaAP
0.707Oboznámenie436 SGWaAP
0.710Zlepšovanie412 SGWaAP
0.714Súvisiaci709 SGWaAP
0.715Certifikácia568 SGWaAP
0.720Budovanie692 SGWaAP
0.725Štandarda647 SGWaAP
0.725Definovanie485 SGWaAP
0.725Kompetencia1380 SGWaAP
0.726Posúdenie647 SGWaAP
0.728Prvok2544 SGWaAP
0.728súlad471986 SGWaAP
0.728Potenciál712 SGWaAP