Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sídlo2732 SGWaAP
0.425IČO39490 SGWaAP
0.440Adresa8468 SGWaAP
0.517sídlo354895 SGWaAP
0.542PSČ9469 SGWaAP
0.582Telefón4904 SGWaAP
0.607Štatutárny490 SGWaAP
0.607Názov22988 SGWaAP
0.610Identifikačný1861 SGWaAP
0.618Tel56338 SGWaAP
0.624Zriaďovateľ494 SGWaAP