Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Sándor8357 SGWaAP
0.205János10859 SGWaAP
0.221Lajos6195 SGWaAP
0.221István12378 SGWaAP
0.237László16911 SGWaAP
0.279Imre5524 SGWaAP
0.304Zoltán29905 SGWaAP
0.304Ferenc13329 SGWaAP
0.314Pál6937 SGWaAP
0.340Gábor18578 SGWaAP
0.349Péter10450 SGWaAP
0.361Szabó21544 SGWaAP
0.379Attila15567 SGWaAP