Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rybný_námestie1038 SGWaAP
0.255rybné1266 SGWaAP
0.398Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.439dunajské_nábrežie2377 SGWaAP
0.450nábrežie_Dunaj5021 SGWaAP
0.459Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.483Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.489michalská_brána1403 SGWaAP
0.492Morový_stĺp508 SGWaAP
0.494Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.508Most_SNP5488 SGWaAP
0.524Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.530františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.531kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.532ondrejský_cintorín764 SGWaAP
0.534námestie301334 SGWaAP
0.539radničné_námestie2159 SGWaAP
0.541Ondrejský_cintorín543 SGWaAP
0.544Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.550župné_námestie1291 SGWaAP
0.551Uršulínsky562 SGWaAP