Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rybníkový465 SGWaAP
0.244rybníková709 SGWaAP
0.420Trstínsky504 SGWaAP
0.439špačinská572 SGWaAP
0.489Paulínsky585 SGWaAP
0.492Špačinský542 SGWaAP
0.496trstínska526 SGWaAP
0.499paulínska693 SGWaAP
0.500bajkalská5077 SGWaAP
0.504Pekársky548 SGWaAP
0.505Prednádražie1282 SGWaAP
0.526prednádražie1771 SGWaAP
0.530Bajkalský4947 SGWaAP
0.533Cintorínsky1965 SGWaAP