Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rusovský1134 SGWaAP
0.254rusovská1023 SGWaAP
0.401Vrakunský604 SGWaAP
0.439petržalská11766 SGWaAP
0.449Petržalský2043 SGWaAP
0.465Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.475Rusovce21239 SGWaAP
0.480Ružinovský2991 SGWaAP
0.485Chorvátsky_rameno1610 SGWaAP
0.495Biskupický477 SGWaAP
0.498vrakunská831 SGWaAP
0.522budatínska921 SGWaAP
0.538ružinovská7271 SGWaAP
0.540Karlova_ves23659 SGWaAP
0.540dunajská17952 SGWaAP
0.542rusovský860 SGWaAP
0.542železná_studienka2001 SGWaAP
0.546štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.548Petržalka146042 SGWaAP
0.548račianska6845 SGWaAP
0.549Jarovce11422 SGWaAP