Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rusovce21239 SGWaAP
0.253Jarovce11422 SGWaAP
0.333Vajnory22004 SGWaAP
0.368Vrakuňa22843 SGWaAP
0.371Petržalka146042 SGWaAP
0.382Karlova_ves23659 SGWaAP
0.393Lamač22763 SGWaAP
0.396Stupava35766 SGWaAP
0.407Prievoz2272 SGWaAP
0.433prievoz4232 SGWaAP
0.434Čunovo16272 SGWaAP
0.434záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.444záhorská_ves4338 SGWaAP
0.445Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.448Bernolákovo22135 SGWaAP
0.450podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.460Dúbravka42289 SGWaAP
0.467Rovinka3588 SGWaAP
0.470Rača63075 SGWaAP
0.474Trnávka12102 SGWaAP