Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rusko609061 SGWaAP
0.338Ukrajina298992 SGWaAP
0.358Bielorusko57873 SGWaAP
0.418Gruzínsko36146 SGWaAP
0.422Kazachstan27404 SGWaAP
0.434Čína313297 SGWaAP
0.438Moskva191060 SGWaAP
0.441Turecko161488 SGWaAP
0.441Ruský_federácia4288 SGWaAP
0.446USA977990 SGWaAP
0.451ruská_federácia27279 SGWaAP
0.461Uzbekistan9592 SGWaAP
0.468Turkménsko3519 SGWaAP
0.472Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.477Irán91996 SGWaAP
0.486Moldavsko17226 SGWaAP
0.491bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.493Arménsko15050 SGWaAP
0.507Japonsko165460 SGWaAP
0.521Tadžikistan5042 SGWaAP
0.521Kanada153866 SGWaAP
0.522Stredný_Ázia5649 SGWaAP
0.530sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.533Kórea22259 SGWaAP
0.535Kirgizsko6975 SGWaAP