Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ruska_federácia2779 SGWaAP
0.501bilaterálny8325 SGWaAP
0.504asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.537Ukrajina298992 SGWaAP
0.561ruská_federácia27279 SGWaAP
0.568diplomatický_styk2358 SGWaAP
0.572Abcházsko5568 SGWaAP
0.576anexia_Krym2659 SGWaAP
0.580vízový_režim1310 SGWaAP
0.582Turkménsko3519 SGWaAP
0.587readmisná_dohoda664 SGWaAP
0.594západný_Balkán5745 SGWaAP
0.596Gruzínsko36146 SGWaAP
0.596nadviazanie_diplomatický894 SGWaAP
0.601južné_Osetsko4617 SGWaAP
0.604multilaterálna2920 SGWaAP
0.606Ruský_federácia4288 SGWaAP
0.609medzivládna7992 SGWaAP
0.612bilaterálna12844 SGWaAP
0.612dvojstranná5846 SGWaAP
0.614Irán91996 SGWaAP
0.616liberalizácia_vízový468 SGWaAP
0.616SNŠ3513 SGWaAP
0.618Bielorusko57873 SGWaAP
0.619juhoslovanská_zväzová527 SGWaAP
0.621Južný_Osetsko1190 SGWaAP
0.623bezvízový_styk2525 SGWaAP
0.629JZR2449 SGWaAP
0.632zahraničnoobchodný455 SGWaAP
0.632Asociačný588 SGWaAP
0.641dvojstranný4137 SGWaAP
0.643Rusko609061 SGWaAP
0.643Tadžikistan5042 SGWaAP
0.643eskalácia_napätie1496 SGWaAP
0.648severoatlantická_aliancia7017 SGWaAP
0.652CEFTA1820 SGWaAP
0.660Azerbajdžan17214 SGWaAP
0.660územná_celistvosť4195 SGWaAP
0.663Moldavsko17226 SGWaAP
0.665integračná_ambícia956 SGWaAP