Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ruska_federácia2779 SGWaAP
0.501bilaterálny8325 SGWaAP
0.504asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.537Ukrajina298992 SGWaAP
0.561ruská_federácia27279 SGWaAP
0.568diplomatický_styk2358 SGWaAP
0.572Abcházsko5568 SGWaAP
0.576anexia_Krym2659 SGWaAP
0.580vízový_režim1310 SGWaAP
0.582Turkménsko3519 SGWaAP
0.587readmisná_dohoda664 SGWaAP
0.594západný_Balkán5745 SGWaAP
0.596Gruzínsko36146 SGWaAP
0.596nadviazanie_diplomatický894 SGWaAP
0.601južné_Osetsko4617 SGWaAP
0.604multilaterálna2920 SGWaAP
0.606Ruský_federácia4288 SGWaAP
0.609medzivládna7992 SGWaAP
0.612bilaterálna12844 SGWaAP
0.612dvojstranná5846 SGWaAP
0.614Irán91996 SGWaAP
0.616liberalizácia_vízový468 SGWaAP
0.616SNŠ3513 SGWaAP