Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ruský8602 SGWaAP
0.379Ukrajinský4865 SGWaAP
0.407ruská234840 SGWaAP
0.462ukrajinská63411 SGWaAP
0.552kyjevská3166 SGWaAP
0.556ruský315966 SGWaAP
0.567ukrajinský71137 SGWaAP
0.578ruské61847 SGWaAP
0.587ukrajinské14529 SGWaAP
0.590Ukrajina298992 SGWaAP
0.597Kyjevský1489 SGWaAP
0.598krymská2258 SGWaAP
0.604gruzínska7264 SGWaAP
0.613Rumunský1887 SGWaAP
0.616Nemecký33225 SGWaAP
0.620kyjevský3671 SGWaAP
0.628Ruska26854 SGWaAP
0.631Gruzínsky580 SGWaAP
0.640bieloruská8646 SGWaAP
0.643Sovietsky611 SGWaAP
0.645poľská110622 SGWaAP
0.646sovietska44297 SGWaAP
0.648zakarpatská1754 SGWaAP