Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rus173309 SGWaAP
0.207Ukrajinec41840 SGWaAP
0.256rus14501 SGWaAP
0.295Bielorus12932 SGWaAP
0.347Američan189577 SGWaAP
0.366Nemec223916 SGWaAP
0.382ukrajinec1104 SGWaAP
0.386Poliak95393 SGWaAP
0.395Litovec1688 SGWaAP
0.396Bulhar15638 SGWaAP
0.430Srb48207 SGWaAP
0.436Rumun19800 SGWaAP
0.466nemec6801 SGWaAP
0.466Ruska26854 SGWaAP
0.472Japonec39742 SGWaAP