Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rusínsky_obroda953 SGWaAP
0.138rusínska_obroda857 SGWaAP
0.541karpatskonemecký404 SGWaAP
0.575Karpatskonemecký400 SGWaAP
0.579rusínska9993 SGWaAP
0.583Matica57417 SGWaAP
0.592Rusín21403 SGWaAP
0.602rusínske3599 SGWaAP
0.603Gréckokatolícky5803 SGWaAP
0.618vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.621Jednota_dôchodca8696 SGWaAP
0.622zväz_protifašistický5877 SGWaAP
0.626MOMS2476 SGWaAP
0.627osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.633Vihorlatský_osvetové464 SGWaAP
0.633gréckokatolícka_cirkev9270 SGWaAP