Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rusínsky1072 SGWaAP
0.400rusínska9993 SGWaAP
0.558rusínsky10609 SGWaAP
0.582Užhorodský811 SGWaAP
0.609Zakarpatský1500 SGWaAP
0.609Rusín21403 SGWaAP
0.616rusínske3599 SGWaAP
0.622užhorodská1174 SGWaAP
0.629Beskydský942 SGWaAP
0.635zakarpatská1754 SGWaAP
0.636zakarpatský572 SGWaAP
0.643zemplínska5806 SGWaAP
0.649rusínska_obroda857 SGWaAP
0.656Karpatský9735 SGWaAP
0.657Ukrajinský4865 SGWaAP
0.657sečovská791 SGWaAP
0.659Levočský2994 SGWaAP
0.662Pravoslávny960 SGWaAP
0.663Užhorod11455 SGWaAP
0.664Mukačevská1567 SGWaAP
0.668Kyjevský1489 SGWaAP
0.671Stropkovský1021 SGWaAP
0.671Festivalový914 SGWaAP
0.676Rusínsky_obroda953 SGWaAP
0.678Kuzmány8759 SGWaAP
0.678Donský427 SGWaAP
0.681Sabinovský2305 SGWaAP
0.681šarišská7332 SGWaAP
0.681Zemplínsky6477 SGWaAP
0.683Prešovský14503 SGWaAP
0.685Folklórny2786 SGWaAP
0.685Haličský646 SGWaAP
0.686Bulharský2204 SGWaAP
0.687dolnozemská3077 SGWaAP
0.688moldavská4545 SGWaAP
0.688Dargovský637 SGWaAP
0.688Podkarpatský785 SGWaAP
0.691Rómsky7472 SGWaAP
0.693Moldavský2098 SGWaAP