Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rusín21403 SGWaAP
0.402rusínske3599 SGWaAP
0.421rusínska9993 SGWaAP
0.424rusínsky10609 SGWaAP
0.436Maďar132292 SGWaAP
0.482gréckokatolík7094 SGWaAP
0.495Ukrajinec41840 SGWaAP
0.498zakarpatský572 SGWaAP
0.501rusínska_národnosť1051 SGWaAP
0.519karpatský_Nemec2413 SGWaAP
0.539krymský_Tatár1023 SGWaAP
0.540lužický_Srb468 SGWaAP
0.542podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.543zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.553Róm205461 SGWaAP
0.555Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.555podkarpatský589 SGWaAP
0.560dolnozemský_Slovák2462 SGWaAP
0.562Cigán22669 SGWaAP
0.562Podkarpatský785 SGWaAP
0.562národnostná_menšina47681 SGWaAP