Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rumunsko116902 SGWaAP
0.177Litva46038 SGWaAP
0.186Bulharsko90408 SGWaAP
0.194Slovinsko80021 SGWaAP
0.230Maďarsko368392 SGWaAP
0.257Poľsko370602 SGWaAP
0.261Srbsko107024 SGWaAP
0.262Lotyšsko43996 SGWaAP
0.292Estónsko34538 SGWaAP
0.297Moldavsko17226 SGWaAP
0.322Macedónsko27312 SGWaAP
0.331Belgicko87645 SGWaAP
0.335Chorvátsko136871 SGWaAP
0.341Bielorusko57873 SGWaAP
0.352Luxembursko25876 SGWaAP
0.354Albánsko25340 SGWaAP
0.358Portugalsko79466 SGWaAP
0.369Holandsko128655 SGWaAP
0.375Taliansko310649 SGWaAP
0.379Bosna48831 SGWaAP
0.386Rakúsko298290 SGWaAP
0.386Nemecko603262 SGWaAP
0.392čierna_Hora14960 SGWaAP
0.401Hercegovina26264 SGWaAP
0.403Nórsko86347 SGWaAP