Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rumunský1887 SGWaAP
0.359rumunská20168 SGWaAP
0.459Maďarský32066 SGWaAP
0.468Bulharský2204 SGWaAP
0.468Poľský9661 SGWaAP
0.469rumunský27788 SGWaAP
0.471Juhoslovanský1023 SGWaAP
0.497Ukrajinský4865 SGWaAP
0.511Litovský999 SGWaAP
0.518srbská33072 SGWaAP
0.519bulharská18738 SGWaAP
0.530Gruzínsky580 SGWaAP
0.535Estónsky532 SGWaAP
0.536lotyšská4872 SGWaAP
0.536litovská4429 SGWaAP
0.536poľská110622 SGWaAP
0.537Holandský2747 SGWaAP
0.542Belgický1256 SGWaAP
0.548Nemecký33225 SGWaAP
0.553Lotyšský629 SGWaAP
0.557Bieloruský2360 SGWaAP
0.558Portugalský1254 SGWaAP
0.561juhoslovanská6642 SGWaAP
0.561Chorvátsky4768 SGWaAP
0.568Francúzsky3752 SGWaAP