Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rumun19800 SGWaAP
0.162Bulhar15638 SGWaAP
0.248Srb48207 SGWaAP
0.288Ukrajinec41840 SGWaAP
0.296Litovec1688 SGWaAP
0.307Poliak95393 SGWaAP
0.342Slovinec17923 SGWaAP
0.359Chorvát31246 SGWaAP
0.367Nemec223916 SGWaAP
0.373Maďar132292 SGWaAP
0.390Bielorus12932 SGWaAP
0.399Rakúšan38051 SGWaAP
0.400Albánec11426 SGWaAP
0.418Talian69068 SGWaAP
0.436Rus173309 SGWaAP
0.452poliak2081 SGWaAP