Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rukojemník548 SGWaAP
0.514Jan_Svěrák1151 SGWaAP
0.515poviedkový2579 SGWaAP
0.525Juraj_Jakubisko6020 SGWaAP
0.528celovečerný_hraný2170 SGWaAP
0.534Únos1080 SGWaAP
0.557Tisícročný_včela1223 SGWaAP
0.559tisícročná_včela1446 SGWaAP