Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rudolf_Dilong1662 SGWaAP
0.461Milan_Rúfus7512 SGWaAP
0.466Dilong2433 SGWaAP
0.484Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.494katolícka_moderna2399 SGWaAP
0.496Vojtech_Mihálik1442 SGWaAP
0.511Dominik_Tatarka5917 SGWaAP
0.526Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.534Cíger_Hronský980 SGWaAP
0.534Cíger_hronský1449 SGWaAP
0.535básnik142179 SGWaAP
0.540štúrovský_básnik768 SGWaAP
0.541Andrej_Sládkovič3970 SGWaAP
0.552Milo_Urban1829 SGWaAP
0.560Samo_Chalupka2433 SGWaAP