Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rudolf87494 SGWaAP
0.254Viliam58135 SGWaAP
0.263Eduard41538 SGWaAP
0.264Jozef757102 SGWaAP
0.267Karol176736 SGWaAP
0.283Július60517 SGWaAP
0.286Stanislav117207 SGWaAP
0.288Anton131324 SGWaAP
0.289Emil53536 SGWaAP
0.291Ladislav194069 SGWaAP
0.300František265170 SGWaAP
0.323Štefan306491 SGWaAP
0.335Jaroslav170284 SGWaAP
0.340Alojz21629 SGWaAP
0.340Gustáv13932 SGWaAP
0.341Milan367205 SGWaAP
0.343Bohumil8972 SGWaAP
0.345Imrich45405 SGWaAP
0.359Dušan166411 SGWaAP
0.359Miroslav264469 SGWaAP
0.362Ľudovít74043 SGWaAP
0.363Juraj355283 SGWaAP
0.366Josef43533 SGWaAP
0.371Vladimír269055 SGWaAP
0.375Otto21825 SGWaAP