Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rubrika851 SGWaAP
0.561Spravodajstvo2875 SGWaAP
0.592Aktualita5844 SGWaAP
0.607Infoservis531 SGWaAP
0.624Redaktor1203 SGWaAP
0.628Publicistika711 SGWaAP
0.646aktualita31668 SGWaAP
0.654Autor19312 SGWaAP
0.665Ekonomika6031 SGWaAP
0.673Aktuálny5718 SGWaAP
0.676Titulný550 SGWaAP
0.676rubrika73781 SGWaAP
0.677Legislatíva800 SGWaAP
0.678Školstvo2159 SGWaAP
0.680Téma4695 SGWaAP
0.681Blog4676 SGWaAP
0.684Redakcia4536 SGWaAP
0.686Hospodárstvo905 SGWaAP
0.688Komentár3799 SGWaAP
0.689Oznam2296 SGWaAP
0.692Správa10348 SGWaAP