Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ružomberok207622 SGWaAP
0.262liptovský_Mikuláš142214 SGWaAP
0.301Žilina630771 SGWaAP
0.363Dolný_Kubín66834 SGWaAP
0.388banská_Bystrica367110 SGWaAP
0.396Prešov605005 SGWaAP
0.399Banský_Bystrica123042 SGWaAP
0.402liptovský_hrádok13793 SGWaAP
0.407liptovský_Hrádok15612 SGWaAP
0.408Trenčín389372 SGWaAP
0.415Tvrdošín30468 SGWaAP
0.419Liptovský_Mikuláš7014 SGWaAP
0.424Poprad303594 SGWaAP
0.430zlatá_Moravce60715 SGWaAP
0.436dolný_Kubín5849 SGWaAP
0.438Bardejov113057 SGWaAP
0.440Michalovce165562 SGWaAP
0.443Likavka8869 SGWaAP
0.456Trstená32109 SGWaAP
0.456Zvolen274542 SGWaAP
0.459Námestovo42951 SGWaAP
0.459spišské_podhradie4441 SGWaAP
0.464Brezno100256 SGWaAP
0.465považská_Bystrica65509 SGWaAP
0.465Kežmarok92871 SGWaAP