Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ružinovský2991 SGWaAP
0.258ružinovská7271 SGWaAP
0.408Ružinov79686 SGWaAP
0.438Vrakunský604 SGWaAP
0.449Vajnorský6517 SGWaAP
0.469petržalská11766 SGWaAP
0.473Račiansky6733 SGWaAP
0.475Petržalský2043 SGWaAP
0.480Záhradnícky3483 SGWaAP
0.480Rusovský1134 SGWaAP
0.486Petržalka146042 SGWaAP
0.488podunajská_Biskupice6624 SGWaAP
0.491vajnorská7108 SGWaAP
0.497Líščí_údolie698 SGWaAP
0.499Podunajský_Biskupice6875 SGWaAP
0.500ružinovský5974 SGWaAP
0.502rusovská1023 SGWaAP
0.505račianska6845 SGWaAP
0.516Dúbravka42289 SGWaAP
0.521Lamač22763 SGWaAP
0.521Kramáre14614 SGWaAP