Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rozum2061 SGWaAP
0.538rozum191771 SGWaAP
0.568Svedomie1474 SGWaAP
0.608Myseľ2733 SGWaAP
0.643Vášeň615 SGWaAP
0.660Pýcha1347 SGWaAP
0.675Myslenie582 SGWaAP
0.681Osud3970 SGWaAP
0.688Náhoda1248 SGWaAP
0.690Múdrosť2109 SGWaAP
0.690Dobro7691 SGWaAP
0.692Túžba1269 SGWaAP
0.696Láska3257 SGWaAP
0.700Narcis1348 SGWaAP
0.701Hriech1085 SGWaAP
0.703srd2498 SGWaAP
0.704Logika470 SGWaAP
0.704Pokora467 SGWaAP
0.708Bridget_Jonesová1352 SGWaAP
0.710Sebavedomie486 SGWaAP
0.712Strach3120 SGWaAP
0.713Človek12822 SGWaAP
0.716Nenávisť1056 SGWaAP
0.717Hriešny721 SGWaAP
0.720Hnev543 SGWaAP