Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rozlíšenie615 SGWaAP
0.513Displej1580 SGWaAP
0.520Citlivosť521 SGWaAP
0.544rozlíšenie119297 SGWaAP
0.568Presnosť824 SGWaAP
0.572Procesor685 SGWaAP
0.578Napájanie2390 SGWaAP
0.580dpi8109 SGWaAP
0.588Dotykový537 SGWaAP
0.589Senzor836 SGWaAP
0.590Prehrávanie620 SGWaAP
0.595Kompatibilita491 SGWaAP
0.607Optický1051 SGWaAP