Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rotterdam10689 SGWaAP
0.333Amsterdam30453 SGWaAP
0.404Hamburg25485 SGWaAP
0.447Kodaň22899 SGWaAP
0.460Antverpy5063 SGWaAP
0.484Glasgow7572 SGWaAP
0.495Madrid48253 SGWaAP
0.501Marseille12962 SGWaAP
0.502holandský_Rotterdam688 SGWaAP
0.504Londýn233005 SGWaAP
0.508Bukurešť16067 SGWaAP
0.508Lisabon19129 SGWaAP
0.514rotterdamský499 SGWaAP
0.521Štokholm20230 SGWaAP
0.523Zürich19507 SGWaAP