Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Romboid1759 SGWaAP
0.115romboid2443 SGWaAP
0.378Knižný_revue1505 SGWaAP
0.427Smena4094 SGWaAP
0.513Revue3379 SGWaAP
0.560národná_obroda3976 SGWaAP
0.564časopisecky2029 SGWaAP
0.564Dotyk7011 SGWaAP
0.565Valér_Mikula890 SGWaAP
0.566týždenník_Domino981 SGWaAP
0.566vydavateľstvo_Kalligram1112 SGWaAP
0.568Buzássy2179 SGWaAP
0.572Ivan_Štrpka2536 SGWaAP
0.579časopis412849 SGWaAP
0.590antológia12061 SGWaAP
0.592revue16663 SGWaAP
0.596dvojčíslo3062 SGWaAP
0.596redigovať5591 SGWaAP