Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Román994 SGWaAP
0.596román251926 SGWaAP
0.605román464 SGWaAP
0.640Dráma2095 SGWaAP
0.644románová_trilógia492 SGWaAP
0.647Rukojemník548 SGWaAP
0.660Súmrak1366 SGWaAP
0.666poviedkový2579 SGWaAP
0.666epos10976 SGWaAP
0.678Philip_Roth525 SGWaAP
0.680románová6751 SGWaAP
0.682Príbeh8951 SGWaAP
0.685Próza798 SGWaAP
0.686dekameron552 SGWaAP
0.689dvojzväzkový447 SGWaAP
0.690poviedková4010 SGWaAP
0.692poéma4134 SGWaAP
0.693Pokušenie756 SGWaAP
0.694Vášeň615 SGWaAP
0.695Básnik1643 SGWaAP
0.698Zrodenie663 SGWaAP
0.699autobiografický_román1063 SGWaAP