Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rokovanie1632 SGWaAP
0.476rokovanie507179 SGWaAP
0.559rokovať170999 SGWaAP
0.625Predstaviteľ727 SGWaAP
0.630Zasadnutie401 SGWaAP
0.649Memorandum4637 SGWaAP
0.650Schválenie1898 SGWaAP
0.656Zasadanie438 SGWaAP
0.661mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.662Hlasovanie1631 SGWaAP
0.670Konferencia7980 SGWaAP
0.671Delegácia643 SGWaAP
0.676mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.681Dohoda24985 SGWaAP
0.681Spolupráca1968 SGWaAP
0.688Vláda5805 SGWaAP
0.689bilaterálne_rokovanie2302 SGWaAP
0.690prerokovať43152 SGWaAP
0.691Vystúpenie1530 SGWaAP
0.694Diskusia11727 SGWaAP
0.697memorandum32696 SGWaAP
0.698Vládny2855 SGWaAP
0.710nerokovať7239 SGWaAP
0.712Poslanec7225 SGWaAP
0.714Rozhodnutie3826 SGWaAP
0.716Stretnutie5277 SGWaAP
0.717zasadnutie250309 SGWaAP
0.717Otvorenie3353 SGWaAP
0.717Podpredseda1008 SGWaAP
0.718prerokovaný7340 SGWaAP
0.719Stanovisko1983 SGWaAP
0.719Ministerský556 SGWaAP
0.719vyjednávanie27737 SGWaAP
0.720Pripravovaný699 SGWaAP
0.722Slávnostný_otvorenie1007 SGWaAP
0.723Prijatie1332 SGWaAP
0.724prerokovaná5108 SGWaAP
0.729podpísané_memorandum801 SGWaAP
0.729Zahraničný1745 SGWaAP
0.731prerokovávať4336 SGWaAP
0.732Politika1894 SGWaAP
0.734Predsedníčka701 SGWaAP
0.734Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.735zasadanie51971 SGWaAP