Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rokovanie1632 SGWaAP
0.476rokovanie507179 SGWaAP
0.559rokovať170999 SGWaAP
0.625Predstaviteľ727 SGWaAP
0.630Zasadnutie401 SGWaAP
0.649Memorandum4637 SGWaAP
0.650Schválenie1898 SGWaAP
0.656Zasadanie438 SGWaAP
0.661mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.662Hlasovanie1631 SGWaAP
0.670Konferencia7980 SGWaAP
0.671Delegácia643 SGWaAP
0.676mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.681Dohoda24985 SGWaAP
0.681Spolupráca1968 SGWaAP
0.688Vláda5805 SGWaAP
0.689bilaterálne_rokovanie2302 SGWaAP
0.690prerokovať43152 SGWaAP
0.691Vystúpenie1530 SGWaAP
0.694Diskusia11727 SGWaAP
0.697memorandum32696 SGWaAP
0.698Vládny2855 SGWaAP
0.710nerokovať7239 SGWaAP
0.712Poslanec7225 SGWaAP