Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Roberto18192 SGWaAP
0.255Luis18998 SGWaAP
0.278Carlos21960 SGWaAP
0.279Antonio22394 SGWaAP
0.302Javier6261 SGWaAP
0.309Sergio8951 SGWaAP
0.320José20646 SGWaAP
0.321Fernando12363 SGWaAP
0.340Paulo3655 SGWaAP
0.353García3604 SGWaAP
0.355Garcia6960 SGWaAP
0.355Manuel12163 SGWaAP
0.356Julio4362 SGWaAP
0.363Claudio5728 SGWaAP
0.366Philippe7549 SGWaAP
0.373Diego14082 SGWaAP
0.376Anthony19984 SGWaAP
0.377Giuseppe6651 SGWaAP