Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Robert117583 SGWaAP
0.283Richard151668 SGWaAP
0.306Michael126408 SGWaAP
0.316David160132 SGWaAP
0.336Daniel176443 SGWaAP
0.348Christopher17987 SGWaAP
0.351Walter23551 SGWaAP
0.354Frank48488 SGWaAP
0.356Julius5665 SGWaAP
0.357Andrew26942 SGWaAP
0.358Alan24616 SGWaAP
0.358Paul95593 SGWaAP
0.371Thomas64840 SGWaAP
0.376Stephen20788 SGWaAP
0.382Alfred10931 SGWaAP
0.384Eric22868 SGWaAP
0.395Nicholas11333 SGWaAP
0.396Adrian20989 SGWaAP
0.399Roberto18192 SGWaAP
0.401Simon52386 SGWaAP
0.402Leonard9456 SGWaAP
0.402Brian24482 SGWaAP
0.403Anthony19984 SGWaAP
0.405Benjamin11217 SGWaAP
0.408Roger22014 SGWaAP