Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rožňavský_diecéza755 SGWaAP
0.199rožňavská_diecéza1290 SGWaAP
0.303Banskobystrický_diecéza1567 SGWaAP
0.321banskobystrická_diecéza2997 SGWaAP
0.361Košický_arcidiecéza1773 SGWaAP
0.390košická_arcidiecéza2277 SGWaAP
0.408Spišský_diecéza3113 SGWaAP
0.411Nitriansky_diecéza1366 SGWaAP
0.432prešovská_eparchia1867 SGWaAP
0.438nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.454bratislavská_arcidiecéza3885 SGWaAP
0.463rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.471košická_eparchia1196 SGWaAP
0.474spišský_diecézny1870 SGWaAP
0.485Štefan_Sečka1884 SGWaAP
0.487Košický_eparchia848 SGWaAP
0.488gréckokatolícka_farnosť1875 SGWaAP
0.497farnosť130250 SGWaAP
0.506Rudolf_Baláž5170 SGWaAP