Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Roľnícky2652 SGWaAP
0.525roľnícka8943 SGWaAP
0.638Poľnohospodársky_družstvo2652 SGWaAP
0.646Robotnícky2659 SGWaAP
0.667Novohradský3675 SGWaAP
0.671Včelársky608 SGWaAP
0.674Gemerský5756 SGWaAP
0.677Gazdovský1042 SGWaAP
0.682roľnícke_družstvo2662 SGWaAP
0.687Poľnohospodársky4323 SGWaAP
0.689Remeselnícky462 SGWaAP
0.690družstevná9339 SGWaAP
0.699poľnohospodárske_družstvo10654 SGWaAP
0.709novohradská4205 SGWaAP
0.712Novosadský849 SGWaAP
0.714gazdovská2603 SGWaAP
0.717Poľnohospodár1032 SGWaAP
0.721Meštiansky797 SGWaAP
0.722Osvetový1667 SGWaAP
0.722Turčiansky11073 SGWaAP
0.724Obzor2647 SGWaAP
0.725jednotné_roľnícke2515 SGWaAP
0.728gazdovský4018 SGWaAP