Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rimavský_Janovce441 SGWaAP
0.218rimavská_Janovce526 SGWaAP
0.416Rimavský_Seč501 SGWaAP
0.433Uzovský840 SGWaAP
0.443rimavské455 SGWaAP
0.456zvolenská_Slatina3158 SGWaAP