Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rimavica7788 SGWaAP
0.124Kokava10371 SGWaAP
0.328čierny_Balog12426 SGWaAP
0.335Hriňová18682 SGWaAP
0.338Šumiac6098 SGWaAP
0.362Lom2392 SGWaAP
0.369Utekáč3012 SGWaAP
0.371Polomka9427 SGWaAP
0.373Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.383Tisovec26055 SGWaAP
0.386Telgárt8361 SGWaAP
0.389zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.406Hron117025 SGWaAP
0.408Valaský6279 SGWaAP
0.410detvianska_Huta1152 SGWaAP
0.414Poltár20223 SGWaAP