Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Rieka4530 SGWaAP
0.530rieka376866 SGWaAP
0.551riečka20349 SGWaAP
0.581potok156294 SGWaAP
0.615Púšť543 SGWaAP
0.627sútok8431 SGWaAP
0.628Vodopád1212 SGWaAP
0.634Pohorie434 SGWaAP
0.638Skala10532 SGWaAP
0.645Jazero1032 SGWaAP
0.654Gang2307 SGWaAP
0.658veľrieka607 SGWaAP
0.663Torysa15660 SGWaAP
0.666Laborec9268 SGWaAP
0.666Potok6015 SGWaAP
0.667Studňa1647 SGWaAP
0.667Ondava7845 SGWaAP
0.668Ostrov20608 SGWaAP
0.669jazero216086 SGWaAP